vrijdag 30 juni 2017

Rolmodel, of toch niet?

Wat kwam dat hard en ongelooflijk binnen! Het moment dat ik ontdekte dat geweldloze activist / pacifist Mahatma Gandhi bijzonder slecht met zijn vrouw omging. De liefdevolle uitstraling, zijn waardevolle leven, was het slechts een mythe? Of was Gandhi gewoon een bijzonder mens met een zwart randje. We zijn geneigd mensen neer te zetten als Good Guy of Bad Guy. Zeker als ze een invloedrijke positie innemen. Voorbeelden en berichtgevingen versterken ons beeld. En wat is het heerlijk om mensen te idealiseren. En na te streven ook zo te leven. We tillen elkaar op…

Misschien was de ontluistering het grootst toen ik als jonge puber een actieve rol in de kerk had. Me druk maakte om lezingen, liedteksten, gedichten. Verhalen om mensen na te laten denken, te spiegelen aan hun eigen leven. Introspectief. Ik kende die woorden destijds natuurlijk niet, maar terugkijkend denk ik dat het dat wel was. Meditatieve ontmoetingen met krachtige woorden en beelden. Ik schoof als jonkie aan in de parochieraad en heb het een jaar volgehouden. Ontdaan door de wijze van omgaan met elkaar, door het eigenbelang, opportunisme en machtsspelletjes. Niet dramatisch, het was een gezonde kentering, want dat wat ik graag wilde kreeg op een andere wijze vorm.

In dezelfde tijd bleken mijn ouders toch niet de superhelden te zijn, waarop ik gehoopt had. Flikte mijn eerste liefde me een nare streek. En ontdekte ik dat sprookjes vooral sprookjes zijn. En mensen mensen.

Ik ben wel wat gegroeid, in de afgelopen jaren (😉). Ik weet niet of het nuchterheid, relativering of wijsheid is. Iedere goeroe, idealist, fantastisch rolmodel dat heel hard roept wat we allemaal wel of niet  moeten doen heeft zelf ook een zwart randje. De heftigste anti-rokers zijn vaak zelf fervente rokers geweest. De grootste pedagogen, tja…

Wat ik vooral wil is werken met mensen die niet zo heel hard van de toren blaten hoe je moet leven, werken, loslaten of vastpakken. Maar met de mensen die het laten zien, doorleven, voorleven. En af en toe kwetsbaar durven zijn in hoe moeilijk ze dit zelf vinden. Die openstaan voor gezonde feedback.

Spijtig dat Gandhi's vrouw niet opgewassen was tegen haar geweldloze goeroe-gemaal. Dat was meer dan gezond voor hem geweest! En had hem een mooier mens gemaakt… Toch?


©Wilma van Esch 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten