dinsdag 2 juni 2015

Gij zult Uzelf ontwikkelen...


We zijn met een flinke kwaliteitsslag bezig, bij ons op de Pabo's. Toetsen voor de poort, P in één jaar. Objectieve performance assessments. En gas erop. Gij zult leren! In vier jaar ga je je ontwikkelen tot een topleerkracht.

Er wordt al in bescheiden mate geoogst. We merken verschillen, tussen eerste jaars nu en eerste jaars van eerdere cohorten. Maar ook het HBO lijkt soms een té maakbare wereld.

Studenten moeten hun propedeuse in één jaar halen, zitten blijven is er niet meer bij. Niet halen is onherroepelijk wegwezen. En soms klopt dat niet. In het verleden hebben we studenten gehad die niet meteen op gang kwamen, die moesten groeien. En uiteindelijk als kanjers een jaar later afstudeerden. Die tijd is er niet meer, de criteria zijn leidend en streng. En natuurlijk snap ik dat. Maar toch...

 

Op Open Avonden wordt veel naar onze instroom en ons oordeel daarover gevraagd. Het lijkt goed dat het aantal MBO-ers afneemt, en het aantal Havisten en VWO-ers toeneemt. En toch… In de afgelopen jaren is een aantal studenten bij ons Cum Laude afgestudeerd, heeft een aantal een GOED voor hun onderzoek gehaald. Met een MBO-vooropleiding. Jawel! Gewoon supergoed afgestudeerd. Voor sommige MBO-ers was de weg richting en tijdens de Pabo een stevige kluif. Hard werken,  veel oefenen, worstelen, stoeien. Maar daardoor ook consenscieus en vol wilskracht. En doorzettingsvermogen, zover dat je met een Cum Laude op het eindpodium staat. Dus vooropleiding zegt niet alles…

 

Je propedeuse in één jaar halen is geen garantie voor de jaren erna. Soms verliep het eerste jaar prima en komen daarna de strubbelingen, de ongemakken en stagnaties. Om persoonlijke redenen, omdat het onderwijs toch veel complexer blijkt te zijn, of omdat je niet klaar bent met jezelf.

De studenten die solliciteren op een afstudeervacature zijn van een heel divers kaliber. Niet iedereen is even ver in zijn beroeps- en persoonlijke ontwikkeling. Maar wat betekent het ‘afstudeerder zijn’? Moet je vanaf dag één kunnen functioneren als volwaardig leerkracht, of mag je in het eerste half jaar ook nog leren en nog niet alles kunnen. Mag je nog oefenen, omdat je nog op school zit?

 

De blokstage van vijf weken in het voorjaar, dat is je meesterproef. Dan komt het erop aan: Vijf weken zelfstandig de groep draaien met alles erop en eraan. Ik vind het een prachtmanier van het afronden van je werkplekdeel. Maar ik heb soms mijn twijfels bij het eerste deel van de afstudeerfase.  En ons oordeel. Gij zult leren, én u ontwikkelen. En wij bepalen de tijd die daarvoor staat. Goed? Natuurlijk goed! Twijfels? Ja, ook…

 

©Wilma van Esch