maandag 23 januari 2012

Pimp my school!

Hier volgt een kleine impressie van de RijkMilieuDag op de Fonkelsteen in Zaltbommel, op 16 januari j.l. Leerkrachten en ouders gingen onder begeleiding van het expertisecentrum EGO aan de slag om nieuwe uitdagende leeromgevingen te creeëren voor hun kinderen.

Plannen maken, ideeënboeken
doorspitten en aan de slag in hoeken.
Leerkrachten en ouders bundelen hun
krachten en inspiratie!
Tussen al het gesjouw door, is er ook nog gekookt.
 Lekker samen eten tussen door.
Goed voor het welbevinden!En hier doen we het allemaal voor:
Volop nieuwe uitdagingen voor de kinderen!


Wie speelt er het liefste in de nieuwe hoek:
De kinderen of de leerkracht? Ach...

Onderzoek ‘Hoe is het klimaat voor ondernemingszin op jouw PABO’

In het afgelopen kwartaal heeft een deel van de Fontys Pabo Plus studenten onderzoek gedaan naar het klimaat voor ondernemingszin op hun instituut en de ondernemingszin van hun medestudenten.  Natuurlijk hebben deze studenten nog geen onderzoeksdesign gehad, en zijn de onderzoeken niet wetenschappelijk valide te noemen,  maar op hun eigen creatieve wijze hebben zij de instrumenten benut die voorhanden waren en zijn op zoek gegaan naar antwoorden op hun vragen.
In gesprek met locatiemanagers, onderwijsinnovatiemanagers, medestudenten en docenten en gebruikmakend van de theorieën en instrumenten m.b.t. ondernemingszin (Laevers,L, en Bertrands, E.)  probeerden zij zich vanuit verschillende perspectieven beelden te vormen over het klimaat op de verschillende pedagogische academies.

Vandaag presenteerden zij in groepen (tussentijds of afrondend) hun bevindingen. En benutten hun medestudenten als critical friends. Ze leerden elkaar wijze lessen, als ‘Hier ben je toch wel erg gekleurd’, ‘Weet je zeker dat dat zo is, of is dat jouw mening?’ ‘Waar baseer je dit eigenlijk op, hoe ga je dit onderbouwen?’

De mooiste opbrengst van de erg uiteenlopende onderzoeken was de nuancering en het begrip voor de verschillende actoren in de opleiding. De inzichten en opbrengsten zijn boeiende materie voor de domeinexperts en studentbegeleiders van de verschillende opleidingen.

Ik nodig docenten, teamleiders en management van harte uit kennis te nemen van deze boeiende verkenningen en de dialoog aan te gaan met deze betrokken groep studenten, die graag wil meedenken over het nog beter maken van hun opleiding. Dit zijn de mensen die binnenkort ons onderwijs gaan verrijken en waar we veel van en mee kunnen leren.

Dank je wel, kanjers!

© Wilma van Esch januari ’12