vrijdag 26 februari 2016

Be the change... moeder Theresa en de journalist.

Op een dag bezocht moeder Theresa een radiostation in Phoenix. De man die haar ontving en mocht interviewen was lyrisch. Hij keek enorm tegen haar op, was verguld haar in zijn programma te mogen ontvangen. ‘Wat kan ik voor u doen? Wat kunnen wij voor u doen?’, vroeg de man, in de wetenschap dat duizenden mensen het programma zouden volgen. ‘U hoeft niets te doen’,  zei moeder Theresa, ‘ik vind het fijn dat ik mijn verhaal mag vertellen. ‘Maar ik kan geld voor u inzamelen, er zijn zoveel luisteraars, we kunnen zoveel voor u inzamelen’.  ‘Dat hoef je niet voor mij te doen’, zei moeder Theresa.

De man bleef aandringen: ‘Ik wil zo graag iets voor u doen, dit is zo’n kansrijk moment!’.

‘Er is iets wat u kunt doen’,  gaf moeder Theresa toen toe. ‘Sta morgenochtend om 4 uur, half 5 op, ga de straten van Phoenix in en zoek iemand zonder schuilplaats of woning. U vindt zeker iemand. Er zijn er genoeg, ook in uw omgeving. Laat diegene weten dat hij niet alleen is, dat er iemand is die aan hem denkt. Dat is wat u zou kunnen doen, als u werkelijk iets wilt doen’.
(Vrij naar W. Dyer)

De ecologische voetafdruk van het WNF brengt in kaart welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op onze aarde. Doel is je voetafdruk te verkleinen en zodoende een positieve bijdrage aan onze wereld en klimaat te leveren.
De pedagogische voetafdruk maakt zichtbaar welke impact jouw persoonlijke levensstijl heeft op kinderen en de mensen om je heen. Deze voetafdruk kan zich oneindig vermenigvuldigen en vergroten, doel  is je voetafdruk te vergroten en zodoende een positieve bijdrage aan onze wereld en de mensen die daarop te leven te leveren.
~ We kunnen wel tellen hoeveel pitten er in een appel zitten,
maar niet hoeveel appels er uit één pitje voortkomen~

© Wilma van Esch