zaterdag 17 december 2011

Let's talk about sex

Onlangs vroeg een collega docent van de Pabo me of ik iets wilde vertellen over het omgaan met sexualiteit op de basisschool  vanuit ErvaringsGericht perspectief.  Vanuit het E.G.O. is veel geschreven over heel veel verschillende thema’s. Over sexualiteit kan ik echter niets terugvinden. Ik vond het een boeiende uitdaging om dit thema ook eens vanuit een ErvaringsGericht perspectief te bekijken.  

In gedachten ging ik direct terug naar mijn eigen seksuele voorlichting, op de basisschool: Het staat me nog helder voor de geest, die lessen. We hadden destijds vier zesde klassen, die pasten precies in de filmzaal, een theatertje in de school. Met zware, verduisterde gordijnen en een hoog podium. Onze leerkrachten stonden achterin de zaal in het donker, zij riepen af en toe berispende opmerkingen. Wij zaten giebelend en geitend naast elkaar. Op het podium stond een onbekende mevrouw met een aanwijsstok en een scherpe stem.  Links en rechts van haar op standaards dwarsdoorsneden van de geslachtsorganen van een man en een vrouw.  Ik wist niet waar ik moest kijken, fijn dat het donker was. Dit was bij ons thuis absoluut geen gespreksonderwerp. Gezien mijn twee zussen moesten mijn ouders het zeker 3 keer gedaan hebben. Ik durfde mijn ouders ’s avonds nauwelijks aan te kijken, bij het eten. Brr… wat vies!’

Bij leerkrachten die werken vanuit ervaringsgericht perspectief staan welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid centraal. En dat is van cruciaal belang voor een evenwichtige seksuele opvoeding. Kinderen en onze toekomstige leerkrachten die verbonden kunnen en mogen zijn met zichzelf, met de ander en met de wereld om zich heen.

De eerste vraag die dus direct in me opkwam was: Hoe is het met onze studenten? Hoe is het met hun belevings- en ervaringswereld? Hoe vrij kunnen zij met dit onderwerp omgaan, hoe is hun eigen voorlichting geweest? En waarover willen en kunnen zij met kinderen in gesprek gaan.  Hoe zit het met hun normen en waarden, wat vinden zij thuis horen in de klas en wat hoort bij de ouders? Dat lijkt me een enorm boeiende verkenning.

Wanneer studenten vervolgens een goed beeld hebben van zichzelf, hun kwaliteiten en beperkingen is het vervolgonderzoek gericht op de klas waarmee zij werken.

Bij de onderzoeksvragen kunnen we de vijf betrokkenheid verhogende factoren benutten:

-          Sfeer en relatie: Hoe is de sfeer in de groep? Ontspannen? Wat kun je zeggen over de verbondenheid? Voelen kinderen zich veilig genoeg om uit te spreken waar ze over nadenken? Hoe is het met de relatie tussen jou en de kinderen en de kinderen onderling?

-          Aanpassing aan het niveau: Weet je wat het niveau m.b.t. seksualiteit is bij je kinderen? Op welk niveau liggen hun vragen en behoeften? Hoe ga je om met de enorme verschillen van kinderen die er nog nauwelijks van weten of benieuwd naar zijn en de kinderen die hormonaal en cognitief al heel nieuwsgierig en ver zijn? Ken je de woorden die de kinderen uit je groep gebruiken? En weet je of zij dit woorden ook werkelijk begrijpen: hebben zij hier beelden bij?

-          Werkelijkheidsnabijheid: Wat weet je van de werkelijkheid van kinderen? Waar komen zij seks tegen? Hoe bepalen bijvoorbeeld de clipjes uit TMF en MTV hun beeldvorming? In wat voor een sociale omgeving staat de school en hoe wordt daar aangekeken tegen seks?

Zijn er kinderen met traumatische ervaringen op dit gebied?  Wordt er in jouw klas al gezoend en gevreeën? Hoe zijn de fuiven en feestjes?  Zijn er veel kinderen die verkering hebben of is dat nog helemaal niet aan de hand?

-          Activiteit:  De meest logische plek voor dergelijke gesprekken is toch wel de kring, lijkt me. Maar hoe breng je variatie in het omgaan met een dergelijk thema? Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan het beluisteren van liedteksten, het bespreken van video-clips, het spelen van rollenspelen, tekenen, schilderen, het bekijken van voorlichtingfilmpjes en natuurlijk de klassieke activiteiten als het uitrollen van een condoom om een banaan of komkommer. Een onvergetelijke activiteit, als kinderen hieraan toe zijn…

-          Initiatief In hoeverre geef je kinderen de ruimte om het thema seks op hun eigen manier in te brengen, aan te pakken, te bespreken. Laat je het toe als een kringgesprek onverwacht op dit onderwerp komt?Eigenlijk is het niet heel anders dan bij andere mogelijk geladen onderwerpen. Een ervaringsgerichte basishouding is cruciaal. Kinderen hebben behoefte aan een leerkracht die vanuit aanvaarding, echtheid en empathie weet te begeleiden.  Zodat kinderen dichter bij zichzelf kunnen komen, meer grip op de wereld om hen heen krijgen en zich open en ontvankelijk durven opstellen.

Ik ben benieuwd wat mijn collega docent met de studenten gaat doen. En ik ben benieuwd naar jouw mening: Hoe kijk jij aan tegen seksuele voorlichting op de basisschool?© Wilma van Esch december ’11

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten