dinsdag 2 juli 2013

Beoordelen of ontmoeten

Nog anderhalve week, dan start ook onze vakantie. De periode van beoordelen, toetsen, evalueren en afronden. Onderwijs is cyclisch en hoopvol. Ieder schooljaar mogen we opnieuw met een schone lei beginnen, brengen we in beeld waar we heen willen en wat we graag willen ontwikkelen. Ieder jaar ronden we af met een beoordelings- en terugkijkperiode. Zoals nu. 

De laatste weken ontmoette ik collega’s in beoordelingsgesprekken, kandidaten in sollicitatiegesprekken, studenten in hun laatste strohalmgesprekken, maar ook in exit of ‘ja, ik heb het gehaald!’ gesprekken. In ieder gesprek realiseer ik me hoezeer deze beoordelingen context gebonden en subjectief zijn. Los van criteria-lijstjes en afspraken, die de schijn van objectiviteit wekken.

Onvoldoende of voldoende, wel of niet aangenomen, wel of niet blijven, op dit moment, op deze plek, in deze ontmoeting. Wanneer je door de situatie heen kunt kijken, zie je mensen in hun eigen, unieke ontwikkeling. Blijken werkplekken of juist heel krachtig en stimulerend te werken, of niet het beste in mensen naar boven te halen. Moeten keuzes gemaakt worden, omdat het jaar ten einde loopt, omdat een baan ophoudt of begint, omdat we een cyclus van beoordelen kennen. Zo hebben we het bedacht. En daarna begint het opnieuw, zoals de seizoenen in een jaar. 
Soms bepaalt de context dat ik mag oordelen, een ander moment ben ik het die beoordeeld wordt. Het is een systeem wat we bedacht hebben met elkaar om de boel leefbaar en georganiseerd te houden. Een boeiend systeem waarbij de kracht voor mij blijft zitten in de ontmoeting. 

Ik ontmoet mensen die geloven in zichzelf, die weten wat ze willen, die (h)erkennen wat hun sterke en zwakke kanten zijn, maar ook hun kwetsbaarheid durven tonen, hun passie, mensen die er voor gaan. Collega’s, kandidaten, studenten. Daar scheidt het kaf zich van het koren, dát zijn de mensen waar ik graag mee wil werken: Eerlijk, oprecht, naar binnen kijkend, op zoek naar hun betere zelf in relatie met de ander.

Bijna vakantie…

©Wilma van Esch

Geen opmerkingen:

Een reactie posten