donderdag 13 februari 2014

Wel of geen aanwezigheidsverplichting - Wat vind jij?


Dit is een mini-onderzoekje, openbaar, op eigen titel. Omdat ik graag vanuit heel veel perspectieven input wil. 80% aanwezigheid in de lessen, bijgehouden op presentielijsten, met als consequentie niet op examen of tentamen mogen als je de 80% niet haalt. Dat is de realiteit van mijn studerende dochter. De lessen op haar HBO zijn goed bezocht, maar zijn studenten betrokken? Nemen ze actief deel aan de lessen? Of zijn ze er...? Wat is het effect?
Wij werken niet met aanwezigheidsverplichting. We houden absenties bij een aantal lessen bij, en maken ons soms zorgen over de aanwezigheid en de keuzes van studenten. We vragen om het waarom, en proberen onze lessen zo interactief en boeiend mogelijk te maken.
Maar bij bepaalde lessen kiezen meerdere studenten ervoor niet te komen. Lessen die zij niet belangrijk vinden, waarvoor je geen studiepunten krijgt, die in het veld op sommige scholen onvoldoende zichtbaar zijn of prioriteit hebben, misschien lessen die ze niet boeiend vinden. En soms denk ik, je overziet nog niet wat je kiest. Wij als opleiders vinden bepaalde activiteiten heel belangrijk, maar hoe kunnen we dat overdragen en betekenisvol maken.
Ooit was ik jong en studeerde ik. En nu studeer ik nog. Ben ontzettend blij dat er toen en nu voor mij geen verplichtingen waren. Eigen keuze. Ik spijbelde regelmatig, heb liters warme chocolademelk bij het Knappertje genuttigd. Ik koos voor wat ik belangrijk vond en bracht mijn prioriteiten aan. En laveerde door de opleiding. Vond lessen wel of niet boeiend, docenten wel of niet prikkelend.
En toch.. het wringt soms. Prachtige lesvoorbereidingen, instructies die we belangrijk achten, info compacten en sommige studenten kiezen ervoor om niet te komen. Hoe kijk jij er tegenaan, wat zou jij adviseren voor een HBO opleiding met 16 tot 25 jarigen, die al heel goed eigen keuzes kunnen maken, maar soms belangrijke elementen missen omdat ze anders kiezen.
Ik kijk uit naar je argumenten. Misschien heb je zowel argumenten voor als tegen, misschien heb je boeiende suggesties. Gewoon nieuwsgierig...
 http://stickymoose.com/YfohDsDbgCTL27A

Geen opmerkingen:

Een reactie posten