maandag 10 maart 2014

Schoolleiders opleiden in Kenia

We zijn vorige week gestart met een intensieve tweedaagse over persoonlijk leiderschap: Twee trainers, zestien schoolleiders, acht coaches en zes trainee-coaches. De eerste module van de kersvers gestarte tweejarige schoolleidersopleiding van Teachers 4 Teachers. Bestemd voor sterke schoolleiders in Kenia. Om te groeien en nog krachtiger te worden.

Dit is de derde groep van de schoolleidersopleiding van Teachers 4 Teachers. Uit de eerste lichting zijn de beste schoolleiders geselecteerd, en zij zijn twee jaar lang doorgegaan met trainen. Om coach te worden van hun collega’s. Dit jaar participeren zij als coach van twee collega-directeuren. Er zijn vijf Keniaanse coaches en drie Nederlandse. Aad, Christel en ik mogen dit keer mee. In oktober worden ‘onze’ directeuren begeleid door drie andere Nederlanders. Teachers 4 Teachers heeft een mooie ambitie: de overdracht en het partnerschap zijn zichtbaar en voelbaar. Doel is bij te dragen aan het onderwijs én onszelf overbodig te maken.
We werken dit keer met de rollen van Quinn, met de kernkwadranten van Ofmann. We oefenen onze communicatie-skills en het geven van feedback. Ik werk met twee schoolleiders die ik de komende tijd mag gaan coachen. Onze contexten zijn onvergelijkbaar, een wereld van verschil. En toch… het is een feest van herkenning. Kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Het aanspreken van collega’s op ongewenst gedrag, collega’s bewust maken van de relatie tussen hun leerkrachtgedrag en de resultaten van de kinderen. Zoveel overlap: Zij in Afrika, wij in Nederland.
Na de tweedaagse draaien we telkens twee dagen met een schoolleider mee in zijn of haar praktijk, voor coaching on the job. De week wordt afgesloten met een studieochtend en een feestelijke celebration. Op dinsdag bezoek ik Nchimoni’s school. ‘You know what I did this morning?’, zegt ze terwijl ze me gastvrij ontvangt in haar kantoor. En dan vertelt ze met een stralende lach op haar gezicht dat ze vanochtend eindelijk het lef had twee collega’s aan te spreken op gedrag wat haar al tijden stoorde.  Hoe iedereen luisterde en hoe de twee collega’s zich verexcuseerden. ‘Kom, we gaan op klassenbezoek’, zegt ze en neemt me mee de klassen in, om samen te kijken naar de lessen van collega’s. En te oefenen in het geven van feedback.

Wij zijn weer terug in Nederland. Thuis, maar nog niet geland. De zestien schoolleiders hebben een plan van aanpak voor het komende half jaar en gaan begeleid worden door de Keniaanse coaches, in intervisiemomenten en schoolbezoeken. Over een half jaar volgt de tweede module: Educational Leadership. En over een jaar zijn wij weer terug. In 2016 ronden zij hun opleiding af. Maar wie er het meeste leert tijdens en van deze trajecten? Zeg het maar…

©Wilma van Esch
Meer lezen over de projecten van Teachers 4 Teachers of participeren: www.teachers4teachers.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten