donderdag 9 juni 2016

Bijdrage congresbundel 40 jaar CEGO: Eigentijds en eigenzinnig vormgeven aan EGO


Je kunt tellen hoeveel pitjes er in een appel zitten, maar niet hoeveel appels er uit één pitje voortkomen. ~ W. Dyer

 

Vanaf 1990 heb ik het concept EGO onderzocht, omarmd, in twijfel getrokken en doorleefd. Als leerkracht, IBer, trainer, coach, reisleider, moeder, collega, projectleider van het expertiscentrum EGO Nederland, eindredacteur van het blad Egoscoop, student Ecologische Pedagogiek, locatieleider van FHKE pabo Veghel en nu als kersvers directeur Pedagogiek van de KoreinGroep. ErvaringsGerichtheid is in mijn optiek een levenswijze. Een manier van kijken naar de ander en de wereld om je heen. Je hoeft niet uit te leggen dat je ervaringsgericht werkt, het is zichtbaar en voelbaar in je handelen. Ik ontmoet het in de zorg, in bejaardenhuizen, bij sportclubs etcetera.


Toen ik vier jaar geleden Pabo Veghel overnam en sturing mocht geven aan een complex (soms ondoorgrondelijk) fusie- en kantelproces met sterke beïnvloeding door de maatschappelijke en politieke opinie, vond ik opnieuw houvast in het concept. Het opleiden van geëmancipeerde studenten die de toekomstige wereld onderzoekend en zelfbewust betreden, dat was ons hoogste doel. We onderzochten de rijke, uitdagende leeromgeving, gingen in dialoog en co-creatie met collega’s en studenten rond ontwikkeling curricula en er kwam ruimte voor initiatief. We gaven elkaar feedback op onze wijze van werken, beoordelen en lesgeven. Welbevinden en betrokkenheid waren onze richtlijnen om te zien of we goed zaten. Ik vertaalde het procesgericht kindvolgsysteem naar een docentvolgsysteem en bracht welbevinden, betrokkenheid en competenties van mijn medewerkers in beeld. Ondernemingszin, projectwerk, verbondenheid, sociaal emotionele ontwikkeling: alle uitgewerkte thema’s voedden ons op verschillende lagen: Mij in mijn leiderschap, docenten in hun aanpak en ontwikkeling en studenten in hun eigen leerproces en de vertaalslag naar de stagescholen.

Ik merkte dat ik vanuit het concept altijd in staat was mijn handelen te legitimeren en onze koers te blijven duiden.


Bij het afscheid kreeg ik van onze studenten een prachtig kunstwerk voor op mijn nieuwe werkplek: Een vogel geplakt van individuele veertjes vol teksten, één per student. Met de tekst ‘Een pond veren vliegt niet als er geen vogel in zit’ (Bert Schierbeek).  Prachtig! Maar het had niet zonder hen gekund, zij gaven me vleugels. Net zoals de samenwerking met mijn collega’s en de scholen uit ons partnerschap. Dát is ErvaringsGericht werken: Altijd samen, wederkerig, onderzoekend en inspirerend.


Sinds januari 2016 sta ik voor een nieuwe uitdaging, als directeur Pedagogiek bij de Korein Groep. In die rol adviseer ik de Raad van Bestuur, geef leiding aan het team Pedagogiek en ben verantwoordelijk voor de pedagogische beleidsontwikkeling van de organisaties die deel uitmaken van de Korein Groep (zo’n 220 kinderpleinen en kinderopvanglocaties). Ik ben blij in een organisatie te mogen werken die een stap zet in de ontwikkeling van een kinderopvangorganisatie naar een pedagogisch centrum. Een centrum dat opvoeders, professionals en organisaties in kinderopvang, onderwijs en zorg op tal van manieren ondersteunt in hun belangrijke taken in ontwikkeling van jonge kinderen. Een centrum wat samen met OMJS en het CEGO LOOQIN KO (door)ontwikkelt en wil implementeren. Ik heb een rugzak vol ervaring,  een schat aan dierbare herinneringen en een fantastische nieuwe weg te gaan. Samen met oude bekenden en nieuwe vrienden. EGO verbindt, verrijkt en inspireert. Al heel lang. Mij in ieder geval wel!

©Wilma van Esch

Geen opmerkingen:

Een reactie posten