vrijdag 7 december 2012

Juf, het sneeuwt!!!!

Terwijl de sneeuw in wattige vlokken naar beneden dwarrelt, zie ik ineens Naïma weer voor me. In november gevlucht uit Somalië, ze was slechts enkele weken bij ons op school. Zich dagelijks verbazend, verwonderend, rondkijkend in het ritme van groep 4/5.  Onverwacht begon het te sneeuwen. Het wit van Naïma’s ogen werd groter dan de dikke vlokken die naar beneden kwamen. Ik zag haar blik, spoorde haar aan haar jas aan te doen en naar buiten te gaan. Door het raam zag de klas hoe Naïma haar armen wijd uit strekte, haar handen verbaasd sneeuw vingen. Met haar handen als kommetje rende ze terug naar binnen, compleet verbijsterd constaterend dat de sneeuw als water tussen haar vingers weglekte… Zo’n prachtig moment. De klas ging mee, jassen aan, genieten van de sneeuw, samen met Naïma.

Jaren later, andere werkplek. Voor schooltijd was het al flink aan het sneeuwen, kinderen kwamen dik ingepakt op school, sommige op sleetjes. Ik had geen klas, maar kon me al helemaal voorstellen hoe deze dag zou beginnen. Niet dus. Bij de ochtendkoffie ontstond een bijzonder gesprek met enkele middenbouwcollega’s. Er kon nu niet gespeeld worden, de reken- en taalinstructies waren broodnodig. Gelukkig was er het speelkwartier, zeiden ze. Terwijl ik mijn kantoor inging zag ik de kleuters buitelen, gooien, glijden. Het was van korte duur. Al spelend smolt de sneeuw, rond kwart over 10 was er nauwelijks meer een sneeuwbal te maken, laat staan te glijden. Speelkwartier, natte blubber, einde sneeuw.
Ik ben een voorstander van het volop benutten van onderwijstijd en ja, ik ben voor het optimaal leren. En dit is het gesprek wat ik met collega’s aan wil gaan: Wat is leren? Wanneer gebeurt leren? Wat gebeurt er als je binnen een rekeninstructie hebt, terwijl buiten de eerste sneeuw valt? Wat gebeurt er als je er af en toe voor kiest de boeken aan de kant te leggen en naar buiten gaat. Missen kinderen iets? Of ontdekken kinderen iets? Wat doet het met jou, met je groep?
Waar gaat het eigenlijk écht om, in ons onderwijs? Ik citeer Toon Hermans “De grote kunst zit altijd weer in het omgaan met je kansen. Als het geluk jouw kant op komt, dan moet je ermee dansen!”
Veel sneeuwpret!!
© Wilma van Esch

Geen opmerkingen:

Een reactie posten